Juelsminde Musikforening

Mail: juelsmindemusikforening@gmail.com


Privatlivspolitik

Ang. medlemsoplysninger:
Foreningen bruger færrest mulige private oplysninger på vore medlemmer. Kun de oplysninger, som er nødvendige for at vide, hvem der til enhver er foreningens medlemmer, og så vi kan opkræve og registrere kontingentindbetaling samt sende oplysninger om koncerter til medlemmerne.
Foreningens medlemsliste  indeholder: Navn, bopæl, mailadresse (eller postadresse) og telefon-nummer. Disse oplysninger får foreningen af medlemmerne ved indmeldelsen.
Foreningen indfører for det enkelte medlem et medlemsnummer, samt dato og pengeinstitut for betaling af kontingent.
Foreningen bruger hverken fødselsdato eller CPR-nummer i medlemslisten.
Foreningen afgiver ikke medlemsoplysninger til stat, kommune eller andre myndigheder.
Der er ikke mulighed for at foreningen kan benytte oplysningerne til datasøgning eller nogen form for samkøring med offentlige eller private registre.

Angående frivillige, f. eks. bestyrelsesmedlemmer
Foreningen samler ikke andre personlige oplysninger for frivillige end for medlemmerne iøvrigt.

Angående optrædende
Foreningen får oplysninger fra de optrædende eller musikbureauer. Vi opbevarer kun de faktuelle oplysninger, som almindelige kontrakter indeholder, samt nødvendige oplysninger, som SKAT og KODA kræver.

Bestyrelsen